پیش ثبت نام

درخواست پیش ثبت نام

دبیرستان هوشمند

متوسطه اول

هفتم،هشتم ونهم
  • اساتید و معلم های مجرب
  • بهترین امکانات و تجهیزات آموزشی و ورزشی
  • فضای استاندارد
  • کسب رتبه های متعدد در المپیادهای علمی و فرهنگی
*

متوسطه دوم

دهم، یازدهم و دوازدهم
  • اساتید و معلم های مجرب
  • بهترین امکانات و تجهیزات آموزشی و ورزشی
  • فضای استاندارد
  • کسب رتبه های متعدد در المپیادهای علمی و فرهنگی
*