اولین، بزرگترین و مجهزترین دبیرستان هوشمند در غرب کشور.

دوره اول و دوم متوسطه

در دو فضای کاملا مجزا و استاندارد

Image