کلاس جمعبندی نهایی درس فارسی3 در دبیرستان هوشمند ( دوره دوم )

کلاس جمعبندی نهایی درس فارسی3 در دبیرستان هوشمند ( دوره دوم )

جلسه جمع بندی و رفع اشکال
📖 درس : فارسی 3
👨🏻‍🏫 مدرس : دکتر مرتضی رشیدی
🗓 تاریخ : یکشنبه مورخ 1403/02/16
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است