کلاس جمعبندی و رفع اشکال فیزیک 2

کلاس جمعبندی و رفع اشکال فیزیک 2

درس :  فیزیک 2

🧑🏻‍🏫 مدرس : استاد قباد عزیزی

🧑🏻‍🎓 مخاطبین : دانش آموزان پایه یازدهم

📚 رشته تحصیلی : ریاضی فیزیک و علوم تجربی

🏫 مکان : دبیرستان غیردولتی هوشمند ( دوره دوم )

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است