کلاس جمعبندی نهایی درس فیزیک 3 در دبیرستان هوشمند ( دوره دوم )

کلاس جمعبندی نهایی درس فیزیک 3 در دبیرستان هوشمند ( دوره دوم )

جلسه جمع بندی و رفع اشکال
📖 درس : فیزیک 3
👨🏻‍🏫 مدرس : دکتر سعید رازیانی
🗓 تاریخ : دوشنبه مورخ 1403/02/17
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است