کلاس جمعبندی نهایی درس عربی 3 در دبیرستان هوشمند ( دوره دوم )

کلاس جمعبندی نهایی درس عربی 3 در دبیرستان هوشمند ( دوره دوم )

جلسه جمع بندی و رفع اشکال

📖 درس : عربی 3

👨🏻‍🏫 مدرس : استاد رحمن دربندی

🏫 دبیرستان غیردولتی هوشمند ( دوره دوم )

🗓 تاریخ : دوشنبه مورخ 1403/02/23

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است