کلاسهای آمادگی دفاعی در دبیرستان هوشمند (دوره اول)

کلاسهای آمادگی دفاعی در دبیرستان هوشمند (دوره اول)

 در روز سه شنبه مورخ 1402/11/03 مربیان سپاه پاسداران در رابطه با کار عملی درس آمادگی دفاعی در کلاسهای 901 و 902 حضور یافته و برنامه های خود را اجرا نمودند.

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است