کسب مقام ورزشی توسط دانش آموز دبیرستان هوشمند

کسب مقام ورزشی توسط دانش آموز دبیرستان هوشمند

کسب مقام اول استانی در رشته ووشو ( ساندا ) توسط دانش آموز دبیرستان هوشمند

( غیردولتی – دوره اول ) امیرسام منصوبی فر کلاس 704

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است