کسب مقام ورزشی توسط دانش آموز دبیرستان هوشمند

کسب مقام ورزشی توسط دانش آموز دبیرستان هوشمند

کسب مقام دوم کشوری در رشته پارکور ( فری رانینگ ) توسط دانش آموز دبیرستان هوشمند بردیا قبادی ( پایه نهم کلاس 901 )

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است