کسب مقام سوم در مسابقات رباتیک توسط دانش آموز دبیرستان هوشمند ( دوره اول )

کسب مقام سوم در مسابقات رباتیک توسط دانش آموز دبیرستان هوشمند ( دوره اول )

کسب مقام سوم در مسابقات رباتیک روبوتکس توسط دانش آموز پایه هشتم دبیرستان هوشمند آرتین گراوندی در لیگ ربات جنگجوی پیشرفته در شهر اصفهان.

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است