کسب رتبه برتر توسط مدیریت دوره دوم دبیرستان هوشمند جناب آقای اردشیر آژنگ

کسب رتبه برتر توسط مدیریت دوره دوم دبیرستان هوشمند جناب آقای اردشیر آژنگ

کسب رتبه دوم استان در جشنواره ایده های نو و تجارب اثربخش مدیران، توسط مدیریت دبیرستان غیردولتی هوشمند (دوره دوم) در سال تحصیلی 1402- 1401

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است