نیروگاه حرارتی بیستون

نیروگاه حرارتی بیستون

بازدید علمی از نیروگاه حرارتی بیستون توسط دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و نهم دبیرستان هوشمند ( غیردولتی – دوره اول ) در تاریخ های 27 الی 29 آذر ماه 1402

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است