نمایشگاه هفته پژوهش و علم و فناوری و فن بازار

نمایشگاه هفته پژوهش و علم و فناوری و فن بازار

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و علم و فناوری و فن بازار در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان کرمانشاه ( پارک شاهد )
این نمایشگاه از تاریخ 1401/10/03 روز شنبه تا تاریخ 1401/10/05 روز دوشنبه برگزار شد.
در این نمایشگاه دبیرستان هوشمند ( غیردولتی – دوره اول و دوم ) با آماده سازی دو غرفه از این نمایشگاه به معرفی دستاوردهای خود و دانش آموزان تلاشگر این مجتمع آموزشی پرداخت.
همچنین در این نمایشگاه دبیرستان هوشمند شاهد مهمانانی از جمله دکتر صحرایی استاندار محترم کرمانشاه و معاونین ایشان، جناب آقای یاوری معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان، آقای محمدی رئیس محترم اداره کادکتر آزادی رئیس پارک علم و فناوری استان، جناب آقای نریمانی رئیس آموزش و پرورش ناحیه 3 استان، جناب آقای تاری رئیس آموزش و پرورش ناحیه 2 استان، دکتر سهیلی مدیرکل میراث فرهنگی استان، دکتر محمدی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، و دانش آموزان و دانشجویان استان کرمانشاه بود.
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است