نفرات برگزیده مسابقات قرآن، عترت و نماز دبیرستان هوشمند ( غیردولتی-دوره دوم )

نفرات برگزیده مسابقات قرآن، عترت و نماز دبیرستان هوشمند ( غیردولتی-دوره دوم )

مراسم اهدای لوح و هدایای دانش آموزان برگزیده مسابقات قرآن عترت و نماز دبیرستان غیردولتی هوشمند در سطح ناحیه به آقایان:
 
1 – حسین باوندپور رتبه دوم قرائت قرآن
2 – امیروطن دوست رتبه دوم انشای نماز
3 – محمدحسین عزیزی رتبه سوم احکام
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است