مسابقات هلال احمر ( طرح دادرس )

مسابقات هلال احمر ( طرح دادرس )

برگزاری مسابقات هلال احمر در سطح ناحیه با حضور  دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان هوشمند ( دوره اول )

 دوشنبه 1402/11/30

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است