مسابقات دومینو ( دوره دوم )

مسابقات دومینو ( دوره دوم )

تجلیل از دبیرستان غیردولتی هوشمند توسط جناب آقای مسلم حدیدی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی، به واسطه مشارکت در برگزاری مسابقه دومینو و حضور فعال دانش آموزان در این رویداد.

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است