طرح بازیافت از مبدأ

طرح بازیافت از مبدأ

در راستای فرهنگ سازی بازیافت کاغذ از مبدا دانش آموزان در دبیرستان هوشمند ( غیردولتی – دوره اول ) بصورت گسترده در این طرح شرکت کرده اند.

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است