حضور آقای عبدالله جواری، چهره ماندگار کشوری و دبیر انجمن خوش نویسان استان کرمانشاه

حضور آقای عبدالله جواری، چهره ماندگار کشوری و دبیر انجمن خوش نویسان استان کرمانشاه

در روز چهارشنبه مورخ 1402/07/19 در کلاس 902 دبیرستان هوشمند با حضور موسس این دبیرستان، مدیر، معاونین و دانش آموزان کلاسهای 902 و 703 به ابتکار آقای محمود پیری دبیر محترم فرهنگ و هنر، با دعوت از آقای عبدالله جواری، چهره ماندگار کشوری و دبیر انجمن خوش نویسان استان کرمانشاه، از مقام هنری ایشان تجلیل با شکوهی بعمل آمد و از طرف موسس این دبیرستان، جناب مهندس رضائی کلاس 902 بنام آقای عبدالله جواری نامگذاری شد.

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است