جلسه نشست اعضای انجمن اولیاء مربیان دبیرستان هوشمند (غیردولتی – دوره اول )

جلسه نشست اعضای انجمن اولیاء مربیان دبیرستان هوشمند (غیردولتی – دوره اول )

در تاریخ 1401/07/20 در دبیرستان هوشمند اولین جلسه نشست اعضای انجمن اولیاء مربیان با حضور جناب آقای رستمی مدیریت محترم دوره اول، جناب آقای زارعی معاون پرورشی دوره اول، جناب آقای رضائی موسس دبیرستان و اعضای محترم انجمن برگزار شد.
در این جلسه پس از انتخاب رئیس، نایب رئیس، منشی، اعضای انجمن و عضو عل البدل انجمن اولیاء و مربیان به بحث و تشریح پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی آموزشگاه توسط مدیریت دوره اول و اعضای انجمن پرداختند.
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است