جلسه نشست اعضای انجمن اولیاء مربیان دبیرستان هوشمند (غیردولتی – دوره دوم)

جلسه نشست اعضای انجمن اولیاء مربیان دبیرستان هوشمند (غیردولتی – دوره دوم)

در تاریخ 1401/07/23 در دبیرستان هوشمند اولین جلسه نشست اعضای انجمن اولیاء مربیان با حضور جناب آقای آژنگ مدیریت محترم دوره دوم، جناب آقای گلکار معاون پرورشی دوره دوم، جناب آقای رضائی موسس دبیرستان و اعضای محترم انجمن برگزار شد.

در این جلسه پس از انتخاب رئیس، نایب رئیس، منشی، اعضای انجمن و عضو عل البدل انجمن اولیاء و مربیان به بحث و تشریح پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی آموزشگاه توسط مدیریت دوره اول و اعضای انجمن پرداختند.

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است