جلسه عمومی انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان هوشمند (غیردولتی – دوره اول )

جلسه عمومی انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان هوشمند (غیردولتی – دوره اول )

جلسه عمومی انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان هوشمند ( دوره اول ) در تاریخ 1401/07/19 با حضور اولیاء گرامی،کادر اجرایی دبیرستان، معلمان، مدیریت دبیرستان ( جناب آقای رستمی ) و موسسین آموزشگاه آقایان رضائی برگزار شد.
در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از انجمن اولیاء و مربیان سال های گذشته و انتخاب اعضای جدید انجمن به بحث در رابطه با اهداف آموزشی و پرورشی آموزشگاه پرداختند.
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است