جلسه شورای دبیران دبیرستان هوشمند ( دوره دوم )

جلسه شورای دبیران دبیرستان هوشمند ( دوره دوم )

برگزاری جلسه شورای دبیران غیردولتی هوشمند ( دوره دوم ) 

در خلل جلسه از همکارانی که عملکرد آنان منجر به افزایش میانگین نمرات دانش آموزان در امتحانات نهایی خرداد 1402 شده بود با اهدا لوح و هدایایی تجلیل بعمل آمد.

 تاریخ : چهارشنبه 1402/12/02

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است