تیم فوتسال دبیرستان هوشمند

تیم فوتسال دبیرستان هوشمند

شرکت تیم فوتسال دبیرستان غیر دولتی هوشمند(دوره اول) در مسابقات فوتسال مدارس ناحیه یک کرمانشاه

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است