تقدیر از دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات دومینو

تقدیر از دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات دومینو

تقدیر از دانش آموزان شرکت کننده دبیرستان هوشمند در مسابقات دومینو جهاد دانشگاهی استان توسط سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه.

 
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است