برگزاری مسابقه رباتیک بین دانش آموزان

برگزاری مسابقه رباتیک بین دانش آموزان

 در روز یکشنبه مورخ 1402/10/24 مسابقات رباتیک بین دانش آموزان مدارس

( شهید یاری، حدیدی، امام مهدی و هوشمند ) با حضور دانش آموزان دبیرستان هوشمند ( غیردولتی – دوره اول ) برگزار گردید.

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است