بازدید جناب آقای دکتر احمد محمودزاده معاون محترم وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی از مجتمع آموزشی هوشمند

بازدید جناب آقای دکتر احمد محمودزاده معاون محترم وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی از مجتمع آموزشی هوشمند

در روز چهارشنبه 1401/11/19 جناب آقای دکتر احمد محمودزاده معاون محترم وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی به همراه مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان کرمانشاه جناب آقای دکتر سلمان محمدی از مجتمع آموزشی هوشمند بازدید بعمل آوردند.
در این بازدید نخستین مرکز مطالعاتی تمام ساحتی غرب کشور در دبیرستان هوشمند ( غیردولتی – دوره اول و دوم ) با ظرفیت 80 دانش آموز پسر به بهره برداری رسید.
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است