بازدید از کارخانه تولید کابل باختر استان کرمانشاه

بازدید از کارخانه تولید کابل باختر استان کرمانشاه

در یک اردوی علمی پژوهشی یک روزه از کارخانه تولید و ساخت کابل باختر استان کرمانشاه دانش آموزان این دبیرستان از این کارخانه بازدید بعمل آوردند.
تاریخ : 1401/12/06
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است