بازدید از نیروگاه حرارتی بیستون

بازدید از نیروگاه حرارتی بیستون

بازدید علمی از نیروگاه حرارتی بیستون توسط دانش آموزان پایه هفتم کلاس 703 و 704 دبیرستان هوشمند ( غیردولتی – دوره اول )
تاریخ : 1 بهمن ماه 1402

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است