بازدید آقای دکتر عبدالرضا مصری از دبیرستان هوشمند

بازدید آقای دکتر عبدالرضا مصری از دبیرستان هوشمند

بازدید جناب آقای دکتر عبدالرضا مصری سیاستمدار، نماینده کرمانشاه و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از دبیرستان غیردولتی هوشمند

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است