اولین جلسه نشست اعضای انجمن اولیاء مربیان ( دوره اول )

اولین جلسه نشست اعضای انجمن اولیاء مربیان ( دوره اول )

در تاریخ 1402/07/24 در دبیرستان هوشمند اولین جلسه نشست اعضای انجمن اولیاء مربیان با حضور جناب آقای رستمی مدیریت محترم دوره اول، جناب آقای رضائی موسس دبیرستان و اعضای محترم انجمن برگزار شد.

 در این جلسه پس از انتخاب رئیس، نایب رئیس، منشی، اعضای انجمن و عضو علل البدل انجمن اولیاء و مربیان به بحث و تشریح پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی آموزشگاه توسط مدیریت دوره اول و اعضای انجمن پرداختند.

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است