اولین جلسه شورای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان هوشمند ( دوره دوم )

اولین جلسه شورای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان هوشمند ( دوره دوم )

اولین جلسه شورای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان در روز چهارشنبه 1402/08/03 با حضور والدین منتخب و عوامل اجرایی برگزار شد.

ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون امور آموزشی و پرورشی، اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر مشخص شدند:

جناب آقای فتاحی، رئیس انجمن

سرکار خانم سنجربیگی، نایب رئیس

 جناب آقای پاک روان، منشی و رابط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است