انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان هوشمند ( دوره اول )

انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان هوشمند ( دوره اول )

در تاریخ 1402/08/10 انتخابات شورای دانش آموزی با شرکت گسترده دانش آموزان و با شور و شوق فراوان و همچنین برنامه ریزی منظم برگزار گردید.

لازم به ذکر است که در همان روز شمارش آراء انجام و منتخبین معرفی گردیدند.

 اسامی افراد منتخب در انتخابات شورای دانش آموزی :

 ۱.سورنا سهرابی ،۹۶ رای، کلاس ۹۰۲

۲.امیر علی کشتمند، ۷۸ رای ، کلاس ۹۰۱

۳.رهام محمدی ،۶۷ رای ،کلاس ۹۰۲

۴.محمد خالدی ، ۶۴ رای ، کلاس ۹۰۲

۵. محمد رضا لرستانی، ۵۸ رای ، کلاس ۸۰۳

 ۶.مهبد سلیمانی ، ۵۲ رای ، کلاس ۸۰۲

۷.پارسا محمد زاده ، ۴۴ رای ، کلاس ۸۰۴

 ۸.آریو آریا منش ، ۴۱ رای ، کلاس ۹۰۱

 ۹.آریا اله یاری ، ۳۹ رای ، کلاس ۸۰۲

۱۰.کیان گل منصوری ، ۳۶ رای ، کلاس ۸۰۳

۱۱.امیرحسین نجفی ، ۳۳ رای ، کلاس ۷۰۱

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است