امتحانات نوبت اول

امتحانات نوبت اول

شروع امتحانات نوبت اول پایه هفتم، هشتم و نهم سال تحصیلی 1403-1402 در دبیرستان هوشمند ( غیردولتی – دوره اول )

ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1402/10/02

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است