امتحانات شبه نهایی (دوره دوم )

امتحانات شبه نهایی (دوره دوم )

برگزاری امتحانات شبه‌نهایی پایه‌های دهم و یازدهم.
این امتحانات با هدف آشنایی دانش‌آموزان با سئوالات امتحانات نهایی در فروردین و اردیبهشت‌ برگزار می‌شود.

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است