اردو هوا فضا دبیرستان هوشمند 

اردو هوا فضا دبیرستان هوشمند 

در روز سه شنبه مورخ 1402/07/18 ساعت 9 صبح دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان 

هوشمند از نمایشگاه عملی – تفریحی هوا فضا در پارک شاهد بازدید نمودند.

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است