اردو دانش آموزان دوره دوم 

اردو دانش آموزان دوره دوم 

(اردوگاه ورمنجه)

اردوی فرهنگی و تربیتی دانش آموزان دبیرستان غیردولتی هوشمند در اردوگاه امام صادق  واقع در روستای ورمنجه برگزار شد.

تاریخ : 1403/02/06

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است