اردوی علمی تفریحی به مقصد شهرستان بیستون دبیرستان هوشمند ( غیردولتی-دوره دوم )

اردوی علمی تفریحی به مقصد شهرستان بیستون دبیرستان هوشمند ( غیردولتی-دوره دوم )

دبیرستان غیر دولتی هوشمند اردوی یک روزه ای برای دانش آموزان پایه دهم در روز پنجشنبه 1402/02/07 در منطقه حفاظت شده بیستون (چالابه) برگزار نمود که با توجه به نظرسنجی صورت گرفته از دانش آموزان در سطح عالی برگزار شده است.
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است