اردوی علمی آمادگی دفاعی دبیرستان هوشمند(غیردولتی-دوره دوم)

اردوی علمی آمادگی دفاعی دبیرستان هوشمند(غیردولتی-دوره دوم)

اردوي عملي درس آمادگي دفاعي دانش آموزان پايه دهم دبیرستان هوشمند ( غیردولتی – دوره دوم )
زمان : یکشنبه 1402/02/17
محل آموزش : اردوگاه شهید یاری ( تنگه کنشت )

 

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است