اردوی راهیان نور دبیرستان هوشمند (غیردولتی-دوره اول )

اردوی راهیان نور دبیرستان هوشمند (غیردولتی-دوره اول )

در تاریخ 1401/11/18 روز سه شنبه دانش آموزان پایه نهم دبیرستان هوشمند به همراه دبیر محترم آمادگی دفاعی به اردوی راهیان نور رفتند.
این اردو از ساعت 8:00 صبح تا ساعت 12:30 ادامه داشت.
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است