اجرای مانور اطفاء حریق در دبیرستان هوشمند (دوره اول)​

اجرای مانور اطفاء حریق در دبیرستان هوشمند (دوره اول)​

برگزاری مانور اطفاء حریق در دبیرستان هوشمند.

 در این مانور دانش آموزان با روش استفاده از کپسول آتشنشانی آشنا شده و کسب تجربه نمودند.

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است