آزمون های دوره‌ای دبیرستان غیر دولتی هوشمند(دوره دوم)

آزمون های دوره‌ای دبیرستان غیر دولتی هوشمند(دوره دوم)

در تاریخ 1401/08/09 در دبیرستان هوشمند ( دوره دوم ) اولین مرحله از  آزمون های جامع و دوره ای با حضور دبیران گرامی و کادر اجرایی دبیرستان برگزار گردید.
این آزمون در هشت مرحله در طول سال تحصیلی و با هدف تقویت مهارت تست زنی، رسد فعالیت های علمی دانش آموزان و همچنین تهیه بستری برای مداخلات مشاوره ای به جریان تحصیل دانش آموزان برگزار می شود.
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است