کسب رتبه ی اول تئاتر عروسکی

کسب رتبه ی اول تئاتر عروسکی

کسب رتبه ی اول تئاتر عروسکی در جشنواره ی فرهنگی و هنری امید فردا توسط دانش آموزان دبیرستان  هوشمند.

 
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است