درخشش دانش آموزان دبیرستان هوشمند ( دوره دوم ) در کنکور سراسری 1402

درخشش دانش آموزان دبیرستان هوشمند ( دوره دوم ) در کنکور سراسری 1402

بهنیا کرمی کلاس 311 : 
رتبه 497 رشته ریاضی فیزیک در کنکور سراسری 1402 
امیرحسین رضایی دوستدار کلاس 310 :
رتبه 1500 رشته علوم تجربی در کنکور سراسری 1402 
ماهان مرادی کلاس 310 :
رتبه 387 رشته علوم تجربی در کنکور سراسری 1402 
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است