جلسه عمومی انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان هوشمند (غیردولتی – دوره دوم )

جلسه عمومی انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان هوشمند (غیردولتی – دوره دوم )

جلسه عمومی انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان هوشمند ( دوره دوم ) در تاریخ 1401/07/27 با حضور اولیاء گرامی،کادر اجرایی دبیرستان،  مدیریت دبیرستان ( جناب آقای آژنگ )، مشاور مدرسه، و موسس محترم آموزشگاه جناب آقای رضائی برگزار شد.
در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از انجمن اولیاء و مربیان سال های گذشته و انتخاب اعضای جدید انجمن به بحث در رابطه با اهداف آموزشی و پرورشی، نکاتی در رابطه با شیوه مطالعه، تشریح کنکور 1402، توضیح در رابطه با آزمون جامع ماهانه برای دانش آموزان و مسائلی از این قبائل پرداختند.
دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است