بازدید آقای مصری از دبیرستان هوشمند

بازدید آقای مصری از دبیرستان هوشمند

بازدید جناب آقای مصری سیاستمدار، نماینده کرمانشاه و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از دبیرستان غیردولتی هوشمند

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است